Onderzoek KU Leuven

De KU Leuven voert iov Sport Vlaanderen en Parantee Psylos een onderzoek uit naar de sportparticipatie van personen met een beperking in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Via onderstaande link kan hieraan deelgenomen worden en is geheel vrijblijvend.

Met de resultaten van het onderzoek zullen ze beleidsadvies formuleren over de drempels en motieven die momenteel ervaren worden door personen met een beperking om al dan niet aan sport te doen. De mensen met een beperking hun mening is dus belangrijk om in de toekomst een goed sportbeleid uit te bouwen dat aangepast is aan de noden van ieder individu.

https://kulbewegingswetens.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cx4TjdRMoTDASdD