Sociaal Fonds

Voor wie het financieel lastig heeft voorzien wij tal van kortingen en sociale acties. uit ervaring weten we echter dat dit voor sommige personen nog niet volstaat. Daarom hebben we als club een sociaal fonds opgericht die nadat alle andere maatregelen zijn uitgeput een tussenkomst kan voorzien in het lidgeld, aankoop sportkledij- en schoenen.

Een aanvraag voor een dergelijke tussenkomst kan aangevraagd worden bij de voorzitter via ricardo.naeyaert@telenet.be